Poznan Pl Biuro
e-mail
Menu
· Strona główna
· Ankieta
· Archiwum artykułów
· Ciekawe strony www
· Rekomenduj nas
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zawartosc
 
Szkolenia
· Szkolenia
· Kursy
 
Opracowania INTERM IIT
· Patenty RP
· Kolektor ciepla UP RP P 385595
· Kolektory słoneczne
 
Artykuły
· Akty prawne
· Trzy dwudziestolecia 3 x 20
· Szkolenie Wykonawców prac docieplających
· Studia podyplomowe świadectwa i audyty energetyczne
 
Studia podyplomowe świadectwa i audyty energetyczne
INTERM Akademia Budownictwa Pasywnego w Poznaniu wraz Instytutem Inżynierii Rolniczej w UP w Poznaniu    organizują kolejną edycję Studiów podyplomowych, dwusemestralnych: Audyty i Świadectwa Energetyczne, uprawniające do wykonywania Certyfikatów energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Komisją Ministra Infrastruktury.

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

Opłata za studia - 5000 zł., za I semestr - 2700 zł., za II semestr - 2300 zl.

Potwierdzenie wpłaty po zeskanowaniu należy, przesłać na nasze konto mailowe
biurosae@up.poznan.pl


PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Władze SP SAE:1. prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak - Dyrektor SP SAE.

2. dr inż. Piotr  Żuk - Dyrektor Biura SP SAE.


Po zakończeniu studiów podyplomowych - napisaniu, obronie pracy dyplomowej i zdaniu egzaminów każdy Uczestnik, zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane, uzyskuje uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej i zostaje wpisany na listę Ministra Infrastruktury.

Cel Studiów

Zdobycie wiedzy niezbędnej i uprawnień do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową i audytu energetycznego. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych, zdaniu egzaminu końcowego, Absolwent uzyskuje uprawnienia do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych, bez zdawania egzaminu państwowego.

Adresaci Studiów

Osoby posiadające wykształcenie dowolne magisterskie, natomiast inżynierskie tylko na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zainteresowane samodzielnym wykonywaniem audytów i certyfikatów energetycznych. Szczególnie pracownicy zakładów energetyki elektrycznej, cieplnej i gazowej, pracownicy samorządu terytorialnego odpowiedzialni za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną, oraz do osób samodzielnie prowadzących Firmy a także do projektantów i analityków. Uczestnikiem studium może być każda osoba posiadające dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych o dowolnym kierunku lub inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
Studia umożliwiają, uzyskanie nowego atrakcyjnego zawodu.

Czas i organizacja Studiów

Studia trwają 2 semestry - 240 godzin i są prowadzone w systemie zaocznym. Zjazdy, pięć w każdym semestrze, w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia prowadzone w formie: -wykładów, -ćwiczeń, -seminariów, -konsultacji.

Program studiów  Regulamin studiów  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  kwestionariusz osobowy

Opłata za studia - dwa semestry, wynosi 5000 zł.

ZGŁOSZENIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM NA STUDIA PODYPLOMOWE ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE, w tym celu należy pobrać, wypełnić i przesłać na nasze konto 
Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe
ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE wraz z wymaganymi dokumentami i dowodami wpłaty.

Wymagane dokumenty od kandydatów na SP: - podanie o przyjecie na studium z deklaracją pokrycia kosztów, - życiorys zawodowy, - odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskie lub magisterskich, - skierowanie z zakładu pracy (jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy).

Studia kończą się:

1. Egzaminem końcowym – składającym się z testu zawierającego pytania i zadania związane z programem studiów ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE

2. Obroną pracy dyplomowej.

Praca dyplomowa będzie realizowana poprzez wykonanie pełnego opracowania:

1. Świadectwa energetycznego dla budynku/lokalu, lub

2. Audytu energetycznego budynku.

 dr inż. Piotr  Żuk


Prawa autorskie © ABP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-05-07 (7094 odsłon)

[ Wróć ]
2018