INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte foli? PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy docieple?
· Monta? kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Spr??arki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciep?y Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Docieple?
· Jak dociepli? tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty foli? PCV
· Baseny pokryte foli? PCV
· Kolektory s?oneczne
· ?wiadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymali¶my
1047940
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
Pasywny Dom


Ciep?y Pasywny Dom w Polsce

pasywny dom
budownictwo pasywne


Budynek pasywny charakteryzuje si? brakiem aktywnego uk?adu grzejnego, sk?adaj?cego si? z kot?a grzewczego, grzejników i instalacji rur co.

Dom pasywny, to obiekt zu?ywaj?cy do ogrzania i zapewnienia komfortu cieplnego tylko 15 kWh/m2 a, tzn 15 kWh energii, na ogrzanie 1 m2 w skali ca?ego roku. Czy to jest mo?liwe, tak. Jest to mo?liwe pod warunkiem zastosowania odpowiedniego projektu, materia?ów i wykonawstwa. Dom pasywny zu?ywa w skali roku tylko 1,5 litra oleju lub 1,5 m3 gazu na ogrzanie 1 m2 powierzchni wewn?trznej, w skali ca?ego roku.

Do ogrzania jest u?ywana:

-energia s?o?ca przenikaj?ca przez okna,

-ciep?o odzyskiwane z wentylacji,

-domowe urz?dzenia elektryczne.Parametry budynku pasywnego:
- zapotrzebowanie energii do ogrzewania < 15 kWh/m2rok,
- wspó?czynnik przenikania ciep?a, straty ciep?a, przez przegrody zewn?trzne, ?ciany, dach p?yta pod?ogowa < 0,085 W/m2K
- wspólczynnik przenikania ciep?a przez okna przy wspólcz. przepuszczalno?ci energii s?onecznej
< 0,8 W/m2K, > 50...60%,
- szczelno?? budynku n50 < 0,6 l/h,
- sprawno?? rekuperatora (wymiennika do odzysku ciep?a z powietrza usuwanego z budynku, przy poborze energii elektrycznej > 75% < 0,45 Wh/m3,
- zu?ycie energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu < 120 kWh/m2rok.

Prawa autorskie © AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-06-27 (3990 odsłon)

[ Wróć ]
2018