INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte foli? PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy docieple?
· Monta? kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Spr??arki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciep?y Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Docieple?
· Jak dociepli? tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty foli? PCV
· Baseny pokryte foli? PCV
· Kolektory s?oneczne
· ?wiadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymali¶my
1047927
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM: Buduj? Dom

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główn± | Wybierz nowy temat ]

P?on?cy wie?owiec
Buduj? Dom
P?on?cy wie?owiec
P?on?cy wie?owiec: jest poj?ciem umownym obrazuj?cym miejsca wyst?powania i wielko?ci strat ciep?a w budynku. Im kolor jest bardziej jaskrawy czerwony tym wi?ksze straty ciep?a.
Dlatego budynek o intensywnych stratach mo?na porówna? do widoku budynku p?on?cego.
Wysłany przez admin dnia 20-02-2012 o godz. 21:21:42 (2017 odsłon)
(Czytaj więcej... | 972 bajtów więcej | Wynik: 5)
Kamera termowizyjna KT 140
Buduj? Dom
Kamera termowizyjna KT 80
Nowe kamery serii Sonel KT s? wydajnymi, niedrogimi a zarazem profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi.

To solidna i przemy?lana konstrukcja. Jeszcze bardziej ergonomiczna obudowa i intuicyjny ?atwy do opanowania interfejs u?ytkownika umo?liwiaj? swobodn? obs?ug? urz?dzenia jedn? r?k?. Praca w automatycznym lub manualnym trybie doboru zakresów temperaturowych. Zapis w pe?ni radiometrycznych obrazów do plików JPG.
Jest idealnym narz?dziem do rozwi?zywania problemów w instalacjach elektrycznych, elementach mechanicznych, przeprowadzania bada? budynków, urz?dze? przemys?owych, sieci ogrzewania i klimatyzacji oraz bezpiecznych  inspekcji instalacji wysokiego napi?cia.

Funkcje i zalety kamer serii Sonel KT:

  • przyjazny interfejs, ?atwe do u?ycia bez specjalnego przeszkolenia,
  • szybki i tani sposób wej?cia w badania diagnostyczne wykorzystuj?ce podczerwie?,
  • wymienny akumulator Li-on o du?ej pojemno?ci - do 4 godzin ci?g?ej pracy,
  • du?y 3,5 calowy ekran o wysokiej jasno?ci,
  • wytrzyma?a gumowana obudowa,
  • interfejs micro USB do zgrywania danych oraz ?adowania akumulatora,
  • bezprzewodowa ??czno?? Wi-Fi (opcja).
Wysłany przez admin dnia 20-02-2012 o godz. 19:39:05 (1816 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2372 bajtów więcej | Wynik: 5)
Buduj? Dom Polskie Towarzystwo Energetyczne oferuje projekty domów w technologii pasywnej PTE. Technologia pasywna PTE, technologia opracowana przez Polskie Towarzystwo Energetyczne. Budynek w technologii PTE; Pasywny, Tani, Efektywny.
Ka?dy budynek niezale?nie od pierwotnego projektu mo?emy zaproponowa? w technologii pasywnej lub nisko energetycznej.
W ofercie znajduje si? ok. 770 projektów domów w ró?nych odmianach;
Wysłany przez admin dnia 20-02-2012 o godz. 18:43:50 (1609 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1381 bajtów więcej | Wynik: 5)
Oferta ABP
Buduj? Dom
TYNKI MOZAIKOWE JEDNOKOLOROWE !

Wysłany przez admin dnia 04-08-2010 o godz. 19:54:40 (3640 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3420 bajtów więcej | Wynik: 5)
Tymk natryskowy
Buduj? Dom
Wysłany przez admin dnia 04-08-2010 o godz. 19:44:02 (2118 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1310 bajtów więcej | Wynik: 5)
TYNKI SILIKONOWE NATRYSKOWE, MOZAIKOWE
Buduj? Dom
NOWOSC.   REWELACJA !!!  TYNKI NATRYSKOWE SILIKONOWE
do nabycia >>>>
W Instytucie Innowacyjno Technologicznym INTERM opracowano i wdro?ono technologi? wykonywania tynków natryskowych silikonowych.

FAST BARANEK SIL jest gotowym do u?ycia produktem na bazie dyspersji ?ywic silikonowych oraz akrylowo-styrenowych z dodatkiem emulsji siloksanowej. Tworzy pow?ok? mocno zwi?zan? z pod?o?em, charakteryzuj?c? si? wysok? paroprzepuszczalno?ci?. Dzi?ki powierzchniowej hydrofobizacji FAST BARANEK SIL posiada znacznie obni?on? zwil?alno?? ograniczaj?c? penetracj? wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Tynk charakteryzuje si? wysok? odporno?ci? na brudzenie oraz rozwój mikroorganizmów takich jak glony i grzyby. Szczególnie zalecany w systemach docieple? budynków z zastosowaniem we?ny mineralnej. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM i CPS.
Zawiera ?rodki eliminuj?ce rozwój mikroorganizmów takich jak algi i grzyby.
Wysłany przez admin dnia 21-05-2010 o godz. 14:26:37 (2071 odsłon)
(Czytaj więcej... | 12159 bajtów więcej | Wynik: 5)
Granity
Buduj? Dom
Granity bezpo?rednie dostawy, z kopalni,
INTERM w 62-081 Pozna?-Prze?mierowo,
ul. Rzemie?lnicza 9, tel 061 8141-152, konto mailowe biuro@interm.pl

Oferujemy; bloki, p?yty wielkogabarytowe, blaty, parapety, stopnice, p?yty elewacyjne, kostka brukowa

PRZYK?ADY GRANITÓW

Bohus
Curu grey
Gnejs
Orion
Kapusta
Tokowski
Wysłany przez admin dnia 06-03-2008 o godz. 19:42:16 (1281 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2318 bajtów więcej | Wynik: 5)
Najlepsze efekty docieplania uzyskasz
w systemie opartym na;

Styropianie
We?nie mineralnej
Mieszanym
InnymWyniki
Ankiety

Głosów 491
 
Ostatnie 5 artyku?ów
· Sprzedam
[ 999 odsłon ]
· P?on?cy wie?owiec
[ 2017 odsłon ]
· Kamera termowizyjna KT 140
[ 1816 odsłon ]
· 
[ 1609 odsłon ]
· Przedstawiciele handlowi
[ 1807 odsłon ]
 
Naze propozycje
· Spr??arki do nakladania tynku i farby
· AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Styropian frezowany
· Przegl?d ?wietlików dachowych
· Sejm RP zmieni? Ustaw? o Prawie budowlanym
· Szkolenie w docieplaniu w systemie FAST
· Pasywny Dom
· Pistolety do natrysku tynku
· Szkolenia Wykonawców
· Kursy dla osób ubiegaj?cych o uprawnienia do sporz?dzania charakterystyki energetycznej
· Program kursu ?wiadectwa enrgetyczne
· Nasza oferta
· Partnerzy budownictwa pasywnego
· Producenci chemii budowlanej
· Banki
· Nasz transport
 
Tynki mozaikowe


Z Mieszalni Tynków i Farb INTERM
 
2018